Artikel 40 vragen m.b.t. te snel rijden op Hondsdijk  – Dorpsstraat  – Hoogewaard in Koudekerk.

Nico-de-Jong-Team-RijnGouweLokaal-vierkant

Gemeente Alphen aan den Rijn

t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders

Alphen aan den Rijn, 28 juli 2022

Onderwerp:  Artikel 40 vragen m.b.t. te snel rijden op Hondsdijk  – Dorpsstraat  – Hoogewaard in Koudekerk.

Geacht College,

In Koudekerk wordt er al jaren veel te hard gereden en destijds is door de toenmalige wethouder al herhaaldelijk beloofd dat er actie ondernomen zou worden.

De hoge snelheden op de Hondsdijk  – Dorpsstraat –  Hoogewaard spelen al vanaf 2009 en ondanks dat er wegversmallingen zijn om de snelheid er uit te halen en er een 30 km zone is ingesteld heeft dit niet geleid tot het gewenste effect.

Dit brengt onze fractie tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat dit de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengt?
  2. Is het college het met ons eens dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid in het dorp?
  3. Is het college het met ons van mening dat snelheidscamera’s de enige oplossing  zijn nu intensieve controle door de politie achterwege blijft en de destijds getroffen maatregelen niet het beoogde effect hebben opgeleverd?
  4. Is het college bereid  nu actie te ondernemen ondernomen door op korte termijn over te gaan tot  het plaatsen van camera’s?
  5. Indien het college hiertoe niet bereid is, met welke maatregelen denkt u de verkeersveiligheid op de Hondsdijk  – Dorpstraat  – Hoogewaard dan te gaan waarborgen en ervoor te zorgen dat er niet harder dan 30 km wordt gereden?

De antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet

Namens de fractie van RijnGouweLokaal (RGL),

Nico de Jong

Geplaatst in

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal NEE Tegen WINDTURBINES op Alphens grondgebied

RijnGouweLokaal: NEE!!! Tegen WINDTURBINES op Alphens grondgebied

20 juni 2021

De meeste mensen vinden duurzaamheid belangrijk en zijn niet te beroerd om hun steentje bij te dragen. Echter, de Regionale Energie Strategie roept heel veel reacties op. Een strategie vol…

Lees verder
Het grote lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen Alphen aan den Rijn

Het grote lijsttrekkersdebat gemeenteraadsverkiezingen Alphen aan den Rijn

7 maart 2022
Lees verder
Muziektent

Ontwikkelingen rondom Bospark

28 februari 2013

B O S P A R K De afgelopen maanden is er volop gediscussieerd over de visie op de verdere ontwikkeling van het Bospark. Allerlei argumenten zijn naar voren gebracht…

Lees verder