D66 Alphen aan den Rijn: “Volgens D66 is jeudgzorg héél erg belangrijk!”

Gert van den Ham D66 Alphen aan den Rijn Lijsttrekkersdebat

Ja, het werd écht gezegd tijdens het lijsttrekkersdebat van afgelopen maandag. De stelling? ‘De gemeente moet meer aan jeugdzorg uitgeven dan ze van het Rijk daarvoor krijgt.’

De keuzes? Eens of oneens… Lijsttrekker Gert van den Ham stak enthousiast zijn hand op: eens!

We citeren eerst even onze eigen Ronald: “Wat betreft de jeugdzorg, ik verbaas me over D66. Dat zij hier nu zeggen dat ze méér geld willen uitgeven dan we van het Rijk krijgen… In het landelijk coalitieakkoord met juist D66 als grote partij is een extra bezuiniging van 500 miljoen ingeboekt op diezelfde jeugdzorg! En hier gaat u nu verkondigen dat er geld vanuit de gemeente bij moet!”

Natuurlijk mocht D66-lijsttrekker Gert van den Ham reageren. Uitgebreid zelfs! “Volgens D66 is jeugdzorg heel erg belangrijk en is het een groot probleem als we jongeren niet goed genoeg en op tijd helpen omdat er dan in een latere fase heel veel werk verricht moet worden om het nog een beetje op het goede pad te krijgen voor die groep.” Of het antwoord op de stelling dan niet lijnrecht tegenover landelijk D66-beleid staat, ligt volgens Van den Ham genuanceerder: “Wij vinden daarnaast dat de relatie met onderwijs, nog niet belicht, veel, veel sterker moet. Je kunt zo wat landelijke trends pakken. Wij zeggen ook dat we op andere terreinen van welzijn en zorg ook wel eens kritisch zouden mogen kijken hoe daar de ontwikkelingen zijn. Maar we willen niet…”

Ronald van de Stouwe: “CDA, VVD, ChristenUnie, D66: 500 miljoen extra bezuinigen op jeugdzorg!”

Van den Ham: “We willen de kern van dit alles niet raken, we willen de jeugdhulp die direct bij de kinderen komt, die willen we hartstikke overeind houden. Sterker, dat is ons een hoge prijs waard. Het kan niet zijn dat die dus afglijden, die kinderen, omdat daar geen aandacht voor is, omdat er geen middelen zijn naar een niveau waar we eigenlijk met elkaar van zeggen: ja, dit kan niet. Ik denk dat je binnen datzelfde gebied, wat ik net al zei, van welzijn en zorg, ook naar andere aspecten van die kant, van welzijn en zorg, kunt kijken, waar ook in Alphen dingen de afgelopen jaren heel erg vanzelfsprekend waren om ze…”

Debatleider Inge Diepman vraagt dan maar even om een voorbeeld, want het duurt wat lang allemaal… Van den Ham: “Nou, in het brede welzijnsgebied, waar ondersteunende activiteiten voor grote groepen die niet direct ondersteuning nodig hebben toch georganiseerd te worden. Ik zeg nou, wees daar maar eens kritisch op. Ik denk dat als je heel veel gemeenschapsgeld vraagt, moet het ook gaan om groepen jongeren die het echt nodig hebben. En er is ook een groep, een grote groep van jongeren die het gelukkig niet nodig hebben en hun weg wel vinden. Nou, ik vind dat we daar ook wel eens ietsje terughoudender in kunnen zijn, om allerlei activiteiten en happeningen die op dat terrein plaatsvinden te financieren.”

Stelling Lijsttrekkersdebat Alphen aan den Rijn

Diepman vraagt of dat bijvoorbeeld dan gaat om activiteiten op het terrein van cultuur. “Nee, niet zozeer op het terrein van cultuur, maar in brede taken binnen verenigingen, waar heel veel geld heen gaat, ook vanuit de gemeenschap, denk ik dat dat op een andere manier kan. Dus gewoon kritisch kijken naar niet alleen méér, méér, méér, maar ook eens heel bewust durven kiezen dat het één niet meer kan en dus plaats moet maken voor een versterking van andere gebieden. Het gaat ons om jongeren die het écht nodig hebben. Daar gaat het ons om. Waar jongeren het minder nodig hebben, moeten we daar ook niet met een grote zak met geld zijn…”

Gelooft u ook niet wat u leest?

Kijk even op deze pagina. U vindt dit fragment tussen en 1.23.20 en 1.26.42.

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2012: Accommodatiebeleid Dossier/Archief

31 december 2012

Accommodatiebeleid Dossier/Archief 2012 Door: Jan de Groot De fractie van Alphen 1 is voornemens deze twee moties aanstaande donderdagavond in te dienen. Dit gezien de behandeling van het subsidieverzoek van…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2009: September

12 september 2009

September Rijnstreekhopper, Een schande en totale verbijstering deel 1 Door: Ank de Groot-Slagter, Fractievoorzitter Alphen Eén Inbreng bij commissie bewonerszaken 10 september 2009 We praten vanavond eindelijk over de Hopper…

Lees verder
Ank de Groot opnieuw lijsttrekker RijnGouweLokaal

Archief 2011: Beste Julianabrug

13 november 2011

November Beste Julianabrug, Al heel lang maak jij deel uit van mijn leven. Je bent dan ook maar iets ouder dan ik. Jij werd geopend in september 1953 en ik…

Lees verder