Archief 2009: November Motie ‘Lichtjes in het Donker’

Lichtjes in het donker

Onderwerp:   ‘Lichtjes in het donker’

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 29 oktober 2009
Onderwerp:   “Lichtjes in het donker”

De Raad,gehoord de beraadslaging, overwegende dat op zaterdag 1 november 2008 op de Oosterbegraafplaats te Aphen aan den Rijn voor het eerst een algemene herinneringsbijeeenkomst heeft plaatsgevonden, die bedoeld was voor iedereen in of rondom Alphen aan den Rijn die een verlies verwerkte; dat honderden mensen van deze gelegenheid gebruik hebben gemaakt om op deze wijze bij elkaar te komen en hun verlies te herdenken, hetgeen als zeer positief werd ervaren.de gemeente helaas dit jaar geen vergunning heeft gegeven omdat men “geen evenementen”op de begraafplaats wilde; dat de gemeente verder aangaf dat er slechts één dag is om te gedenken, t.w. Allerzielen, 2 november van ieder jaar.

dit niet juist is; Allerzielen wordt alleen in de Katholieke Kerk gevierd, terwijl veel Protestants-Christelijke kerken de doden herdenken tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eind november van ieder jaar;  dat het de bedoeling van de initiatiefnemers nu juist is een “neutrale” dag te kiezen voor iedereen en wel de zaterdag van het eerste weekend in november van ieder jaar; dat een dergelijk waardevol initiatief niet zomaar verloren mag gaan.

Draagt het college op met een voorstel te komen om samen met de initiatiefnemers   in  2010 en latere jaren een dergelijke herdenkingsbijeenkomst in het eerste weekend van november op de Oosterbegraafplaats weer mogelijk te maken.  en gaat over tot de orde van de dag.
A. de Groot-Slagter

Toelichting:

In 2008 werd deze herdenkingsbijeenkomst voor de eerste keer gehouden. Samenkomen met zoveel mogelijk licht en warmte te midden van het duister om te gedenken, dat is een nieuwe vorm waar het om ging. De routes werden veilig gemarkeerd door middel van gedenklichtjes. Mensen konden ook zelf lichtjes, kaarsen of wierook meenemen.Er was een collectief beginpunt van de avond. Er waren gedichten en muziek. Mensen konden vervolgens hun eigen route gaan. En er desgewenst voor kiezen hun ervaringen en verhalen te delen met anderen. Op algemene plekken kon licht aangestoken worden, eventueel bloembollen geplant worden, die jaarlijks weer terugkomen.

Geplaatst in ,

Misschien ook interessant voor u?

Robert de Hoog

Archief 2010: Verkiezingen 2010: Robert de Hoog

28 februari 2010

Ook voor en door inwoners die geen Gouden Kalf gewonnen hebben;)  Dus aan alle fans van Robert: “Pak je kans om met hem op de foto te gaan” Bron: AlphenCC,…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2010: Opinie Ank fusie met Rijnwoude en Boskoop

20 september 2010

September NOG MAAR EENS DE FUSIE EN DE JAARMARKT Met verbijstering zit ik op dit moment te luisteren naar de raadsvergadering van de gemeente Rijnwoude via de omroep Rijnwoude. Ongelofelijk…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2009: januari

30 januari 2009

Januari Alphen Een voor verruiming minimaregelingen naar 120% van het bijstandsniveau, of hoe sociaal is dit college? Alphen Een heeft in de raad van 26 februari een motie ingediend om…

Lees verder