Archief 2009: Vragen aan college: Strooibeleid

RijnGouweLokaal Berichten Header

December

Vragen op grond van het reglement van orde.

Alphen aan den Rijn, 27 december 2009
Het college van B & W
van de gemeente Alphen aan den Rijn

Geacht College,

Vorige week heb ik op vragen van een journaliste al in AD Groene Hart aangegeven dat ik van diverse kanten klachten heb gehoord over de gladheidbestrijding in Alphen aan den Rijn. Naar aanleiding van mijn opmerkingen in de krant heb ik daarna nog veel reacties ontvangen, vandaar dat ik het college de nodige vragen wil stellen.

Laat ik voorop stellen dat ik vind dat de mensen die gewerkt hebben om de wegen weer schoon te krijgen, hun werk goed gedaan hebben. Alle waardering. Dat zelfde geldt overigens voor de postbezorgers en de krantenbezorgers. Zij hebben in slechte weeromstandigheden prima werk verricht. Daar gaat het niet om. Het gaat mij om het beleid dat erachter zit. In hetzelfde stuk in AD Groene Hart wordt door de gemeente aangegeven dat eerst de doorgaande wegen schoongemaakt worden en vervolgens de fietspaden en dat ook rond de bejaardentehuizen/verzorgingshuizen extra wordt gestrooid. Bij deze uitgangspunten hebben wij de nodige vragen.

1.         Op maandag 21 december jl. waren ook doorgaande wegen niet gestrooid.

Mensen deden er bijvoorbeeld bijna een uur over om Kerk en Zanen uit te komen, terwijl ook mensen Ridderveld bijna niet uit kwamen.  Ook een doorgaande weg als de Lijsterlaan was op 21 december jl. slecht begaanbaar om over sommige fietspaden maar helemaal niet spreken. Ik denk daarbij aan het tussenstuk tussen het stadskantoor en het Raoul Wallenbergplein dat nog dagen na 21 december jl. niet tot slecht begaanbaar was.

Zijn er in dit verband op zondag 20 december jl. al maatregelen genomen door bijvoorbeeld contact op te nemen met aannemers om groot materieel in te zetten om zo de wegen sneeuwvrij te houden, zoals dat in andere gemeenten is gebeurd. Zo nee, waarom niet? Door het sneeuwvrij maken van sommige doorgaande wegen werd de sneeuw naar de zijkant geschoven waardoor mensen de straat niet meer uit konden waardoor de problemen vergroot werden .

2.         Op de website van de gemeente geeft u aan dat mensen zout kunnen ophalen bij Langeroode. Hoe verwacht u dat mensen daar komen als zij de wijk al niet uit kunnen komen?  Is daarover nagedacht? Hoe denkt u daar in de toekomst mee om te gaan? Wij zouden ons kunnen voorstellen dat op meer plaatsen binnen de gemeente strooizout opgehaald kan worden. Waarom moesten mensen zelf een emmer meenemen? Had gemeente wellicht gehoopt op een zachte winter zonder veel overlast?

3.         U geeft aan dat er rond bejaardentehuizen etc. ook extra gestrooid is. Wat is daarvan het nut als de mensen vervolgens niet verder kunnen lopen op trottoirs? Waarom overigens wel bij bejaardentehuizen etc. maar niet in andere wijken. Juist ouderen die niet in een bejaardenhuis wonen en zelf hun boodschappen etc. moeten doen, zijn extra getroffen door het slechte weer. Zij konden immers de deur niet uit.

4.         Is er in dit verband overleg geweest met WonenCentraal over een strooibeleid rondom flatgebouwen. Wij kunnen ons namelijk voorstellen dat dit een gezamenlijke taak van gemeente en WonenCentraal is.

5.         Is er in dit verband overleg geweest met VOA en/of Winkelstad Alphen over een strooibeleid nu ook zij belang hebben bij schone straten en trottoirs.

6.         Waarom worden – nadat de doorgaande wegen schoon zijn – vervolgens niet de overige wegen, fietspaden en trottoirs aangepakt? Nog dagen later waren de trottoirs spiegelglad waardoor het met name voor mensen die slecht ter been waren heel gevaarlijk was.

7.         Bent u bereid op korte termijn met een evaluatie te komen en met een mogelijke aanscherping van het strooibeleid, waarbij nadat de doorgaande wegen schoon zijn, vervolgens de overige straten, fietspaden en trottoirs aangepakt worden, inclusief een financiële onderbouwing. Kunt u daarbij tevens aangeven of u bij een aanvullend strooibeleid van mening bent dat bij dit beleid eveneens WonenCentraal, VOA, Winkelstad Alphen etc. betrokken dienen te worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier zou dat kunnen en bent u bereid dat op te pakken?

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter,

Fractievoorzitter Alphen Eén

Misschien ook interessant voor u?

RijnGouweLokaal Berichten Header

Archief 2010: Opinie Ank fusie met Rijnwoude en Boskoop

20 september 2010

September NOG MAAR EENS DE FUSIE EN DE JAARMARKT Met verbijstering zit ik op dit moment te luisteren naar de raadsvergadering van de gemeente Rijnwoude via de omroep Rijnwoude. Ongelofelijk…

Lees verder
RijnGouweLokaal Berichten Header

Rumoer rond neveninkomsten burgemeester Liesbeth Spies

26 november 2019

In de pers zijn diverse artikelen verschenen rond de neveninkomsten van Liesbeth Spies. Namens de fractievoorzitters is er een verklaring afgegeven naar aanleiding van een overleg dat vrijdag jl. heeft…

Lees verder
Ank-de-Groot-Slagter-Team-RijnGouweLokaal-rond

vragen inzake verkeersbesluit afsluiting Ziendeweg

30 augustus 2022

Gemeente Alphen aan den Rijn t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Alphen aan den Rijn, 30 augustus 2022 Onderwerp:  Artikel 40 vragen inzake verkeersbesluit afsluiting Ziendeweg Geacht college, Op 11…

Lees verder